Aktualności

Kampania 2023

Aktualności

Trzeźwy Poranek w Katowicach. Rozpoczęła się kampania „Prowadzę jestem trzeźwy”

3 listopada w Katowicach, Fundacja Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka wspólnie z Województwem Śląskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Śląską Policją przeprowadzili akcję „Trzeźwy poranek” wśród kierowców. To działanie stanowiło część inauguracji trwającej do końca listopada kampanii społecznej „Prowadzę jestem trzeźwy”. Wszyscy uczestnicy badania byli trzeźwi i zostali uhonorowani brelokami – symbolem kampanii, które wręczał Jarosław Juszkiewicz, dziennikarz radiowy, rozpoznawalny wśród kierowców także jako głos popularnej nawigacji.

W tym roku w okresie Wszystkich Świętych na drogach województwa śląskiego doszło do 10 wypadków, w których rannych zostało 12 osób. Policjanci śląskiej drogówki zatrzymali 86 kierowców będących pod wpływem alkoholu.

Jazda pod wpływem alkoholu i środków odurzających wiąże się nie tylko z konsekwencjami prawnymi, ale może nieść ze sobą ogromne tragedie. Od stycznia do września tego roku nietrzeźwi kierujący
w województwie śląskim spowodowali 69 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 80 zostało rannych. W tym samym okresie w naszym regionie zatrzymano aż 9399 nietrzeźwych kierowców, to o 193 osoby więcej niż w analogicznym okresie rok temu
– poinformował sierż. sztab. Damian Sokołowski, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach. – Każda ilość alkoholu upośledza nasze zmysły i wpływa na jazdę stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym – dodał.

Dane statystyczne jednoznacznie potwierdzają konieczność prowadzenia działań edukacyjnych związanych z bezpiecznym prowadzeniem pojazdów w kontekście spożycia alkoholu lub innych środków odurzających. Taką rolę pełni od ponad 20 lat kampania społeczna „Prowadzę jestem trzeźwy”, która rozpoczęła się w województwie śląskim i potrwa do końca listopada.

W ramach inauguracji kampanii Fundacja Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka, Województwo Śląskie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, organizatorzy tegorocznej edycji we współpracy z partnerem merytorycznym Śląską Policją, przeprowadzili akcję „Trzeźwy Poranek” na ulicach Katowic. W akcji uczestniczył też ks. Piotr Brząkalik, współzałożyciel Fundacji, Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej oraz przedstawicielka partnera kampanii TEXA Poland, dyrektorka zarządzająca Barbara Masłowska.

Podczas przeprowadzonych kontroli trzeźwości policjanci komendy miejskiej w Katowicach przeprowadzili profilaktyczne rozmowy z kierowcami, a ambasador akcji, dziennikarz radiowy i lektor Jarosław Juszkiewicz wręczał pamiątkowe breloki – symbole kampanii.

Wierzę, że razem możemy wpłynąć pozytywnie na nawyki i świadomość kierowców, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. Dlatego już po raz trzeci zaangażowałem się w tę akcję i jestem dumny, że mogę być jej częścią. To, co sprawia, że kampania „Prowadzę jestem trzeźwy” jest mi tak bliska, to moja druga „tożsamość” jako głos Google Maps. Dzięki niemu jestem rozpoznawalny wśród kierowców i towarzyszę im na drodze. Chcę wykorzystać popularność mojego głosu w słusznej sprawie. Kierowcy słuchają mnie podczas podróży, więc chcę przekazać im ważne przesłanie: kieruj się rozsądkiem – mówił Jarosław Juszkiewicz.

Wybór województwa śląskiego jako miejsca realizacji kampanii „Prowadzę jestem trzeźwy” odzwierciedla potrzebę podejmowania działań prewencyjnych w obszarach o najwyższej gęstości zaludnienia, gdzie codziennie na drogach spotyka się znaczną liczbę kierowców.

Cieszymy się, że istnieje Fundacja Trzeźwość, która od wielu lat podejmuje tego typu działania. Jako Województwo Śląskie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej mamy przyjemność i zaszczyt wspierać ją finansowo poprzez dofinansowanie kampanii „Prowadzę jestem trzeźwy”, tak aby mogła być rozpropagowana w całym naszym województwie – przekazała dr Anna Zasada-Chorab, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W tym roku do akcji dołączyła firma TEXA Poland, globalny lider w projektowaniu, wdrażaniu oraz produkcji wielomarkowych urządzeń diagnostycznych, który na co dzień edukuje kierowców na temat roli stanu technicznego pojazdów w bezpieczeństwie drogowym.

Od lat z podziwem obserwuję działania Fundacji, dlatego bardzo się cieszę, że zostaliśmy zaproszeni do udziału w akcji „Prowadzę jestem trzeźwy”. Jako producent m.in. systemów aktywnego wsparcia kierowcy, wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze. Włączenie się w kampanię pozwala nam zwrócić uwagę na fakt, że nawet najdoskonalsze technologie zawiodą, jeśli za kierownicą pojazdu usiądzie nietrzeźwy kierowca – mówiła Barbara Masłowska, dyrektorka zarządzająca w TEXA Poland.

Tegoroczna odsłona kampanii „Prowadzę jestem trzeźwy” jest skierowana także do użytkowników rowerów oraz popularnych, zwłaszcza wśród młodych, hulajnóg elektrycznych. Organizatorzy akcji przypominają, że zakaz jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających dotyczy także tych pojazdów – za jazdę w stanie nietrzeźwości narażamy się na mandat w wysokości 2 500 zł, a w stanie po użyciu 1 000 zł.

Chcemy, by nasz apel trafił do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Gdy widzimy, że w naszym otoczeniu ktoś spożywał alkohol lub jest pod wpływem środków odurzających, reagujmy. Zabierzmy takiej osobie kluczyki, wezwijmy taksówkę lub powiadommy policję. Od naszej prawidłowej reakcji może zależeć czyjeś życie lub zdrowie – apeluje Anna Meres-Mikołajczyk, rzeczniczka prasowa Fundacji Trzeźwość.

„Prowadzę jestem trzeźwy” to kampania społeczna, którą od ponad 20 lat organizuje Fundacja Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka. Tegoroczna odsłona jest prowadzona na terenie województwa śląskiego i współfinansowana z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030. Akcja – obejmująca outdoor, radio oraz social media – potrwa do końca listopada. Ambasadorami kampanii są aktor Bartosz Waga oraz dziennikarz Jarosław Juszkiewicz, którzy wzięli udział w realizacji spotów video i radiowych.

Regulamin konkursu

Aktualności

Regulamin konkursu „Łączy nas trzeźwość” 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki organizatora oraz uczestników konkursu organizowanego pod nazwą „Łączy nas trzeźwość (dalej jako: „Konkurs”). 

1.2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja TRZEŹWOŚĆ im. Krzysztofa Gmyrka, z siedzibą w Katowicach, 40-240, przy ul. 1 Maja 88, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000523151, o NIP: 954-275-12-10 (dalej jako: „Organizator”).  

1.3. Konkurs prowadzony jest na profilu https://www.facebook.com/FundacjaTrzezwosc za pośrednictwem posta konkursowego oznaczonego hasztagiem #ŁączyNasTrzeźwość oraz #ProwadzęJestemTrzeźwy. 

1.4. Obsługę techniczną Konkursu oraz wyłonienie Laureatów i Wyróżnionych Konkursu, na zlecenie Organizatora prowadzi Imago Public Relations Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Dworskiej 1, 40-584 Katowice, KRS: 0000304270, NIP: 6342678174, REGON: 240898430. 

1.5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal społecznościowy Facebook. Portal nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie zastrzeżenia czy reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.  

1.6. Organizator zwalnia z odpowiedzialności Facebook w przypadku roszczenia lub jakiejkolwiek szkody związanej z niniejszym Konkursem. Każda osoba biorąc udział w Konkursie zwalnia z odpowiedzialności portal społecznościowy Facebook w przypadku jakiejkolwiek szkody związanej z niniejszym Konkursem. 

1.7. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.). 

1.8. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.9. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie https://trzezwosc.pl/ oraz w siedzibie Organizatora. 

2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, nieodpłatne i może wziąć w nim udział każda osoba fizyczna (dalej jako: „Uczestnik”), która jest pełnoletnia, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest w żaden sposób powiązana z Organizatorem, zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, wykonała zadanie Konkursowe zgodnie z postanowieniami regulaminu oraz posiada konto w serwisie Facebook.com. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz dochodzenia zwrotu nagrody w przypadku wykrycia tych okoliczności po wyłonieniu Laureatów i Wyróżnionych. 

2.2. Z Konkursu wyłączeni są̨ pracownicy Fundacji TRZEŹWOŚĆ im. Krzysztofa Gmyrka, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również̇ inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. Zadanie Konkursowe 

3.1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jak przekonasz znajomą osobę, aby nie wsiadała za kierownicę po alkoholu i innych środkach psychoaktywnych? 

3.2. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu argumentacji na powyższe pytanie w postaci komentarza (dalej: „Zgłoszenie”) pod postem Konkursowym (zamieszczonym 3 listopada 2023 roku) na profilu https://www.facebook.com/FundacjaTrzezwosc). 

3.3. W przypadku publikacji takich samych odpowiedzi przez więcej niż jednego użytkownika, pod uwagę będzie brany komentarz opublikowany jako pierwszy. 

3.4 Pytanie konkursowe dotyczy prowadzenia pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych pojazdów mechanicznych (wyposażonych w silnik) tj. samochód, motor, skuter, hulajnoga elektryczna ale również pojazdów nie mechanicznych tj. rower.   

4. Czas trwania konkursu 

4.1. Czas na przesyłanie Zgłoszenia trwa od 3 listopada (od momentu publikacji posta konkursowego) do 15 listopada (do godz. 23:59). 

4.2. Data i godzina nadesłania Zgłoszenia jest rejestrowana przez serwis Facebook. 

4.3. Dany Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń, jednak Organizator weźmie pod uwagę tylko odpowiedź opublikowaną jako pierwszą. 

5. Komisja Konkursowa 

5.1 Aby zagwarantować prawidłową organizację i przebieg Konkursu oraz dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń do Konkursu, w tym dokonania wyboru Laureatów i Wyróżnionych, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej jako: „Komisja”). W skład Komisji wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

6. Weryfikacja zgłoszeń 

6.1 Komisja każdorazowo będzie weryfikowała przesłane Zgłoszenia pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Dopiero po zaakceptowaniu treści przez Komisję Zgłoszenie będzie podlegało ocenie. 

6.2 Zgłoszenia nie mogą w żaden sposób obrażać osób trzecich, zawierać, popierać ani zachęcać do pornografii, nieprzyzwoitego zachowania, wulgaryzmów, nienawiści, fanatyzmu, rasizmu oraz nieuzasadnionej przemocy. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści w jakikolwiek sposób szkodzących wizerunkowi Organizatora. Muszą być neutralne pod względem światopoglądu i przekonań politycznych. Zgłoszenia, które zdaniem Komisji nie spełnią powyższych warunków, nie będą podlegały ocenie. Dodatkowo Zgłoszenia/komentarze naruszające powyższe zasady będą ukrywane lub w skrajnych przypadkach usuwane bez informowania o tym fakcie autora. 

6.3 Zgłoszenie musi stanowić przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika. Uczestnik publikujący komentarz musi posiadać pełnię praw autorskich do zgłaszanej pracy przy jednoczesnym braku obciążeń na rzecz osób trzecich. W przypadku wątpliwości dotyczących praw do pracy Konkursowej Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

6.4 Poprzez opublikowanie Zgłoszenia w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanego przez niego Zgłoszenia nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do opublikowania Zgłoszenia do Konkursu. 

7. Wyłonienie laureatów i wyróżnionych 

7.1 Nagrodzone decyzją Komisji zostaną dwa Zgłoszenia (dalej jako: „Laureaci”), zgłoszone przez dwóch różnych Uczestników. 

7.2 Dodatkowo wyróżnione zostaną dwa Zgłoszenia (dalej jako: „Wyróżnieni”). 

7.3 Ogłoszenie Laureatów i Wyróżnionych nastąpi po 15 listopada 2023 r. za pośrednictwem odpowiedzi na komentarze z nagrodzonymi Zgłoszeniami. 

7.4 Podczas oceny prac i wyłaniania Laureatów i Wyróżnionych, Komisja będzie brać pod uwagę następujące kryteria: 

• przekonujący charakter argumentów; 

• oryginalność i kreatywność; 

• zgodność z tematem i regulaminem Konkursu; 

• zwięzłość przekazu. 

7.5 Warunkiem otrzymania nagrody przez Laureatów i Wyróżnionych jest przesłanie wypełnionego formularza danych osobowych w terminie 5 dni momentu jego otrzymania. Link do formularza danych osobowych zostanie dostarczony do nagrodzonego uczestnika w wiadomości prywatnej za pośrednictwem profilu https://www.facebook.com/FundacjaTrzezwosc. Formularz zostanie udostępniony wyłącznie użytkownikom, którzy faktycznie przesłali zwycięskie Zgłoszenie. 

7.6 Werdykt Komisji dotyczący wyłonienia Laureatów i Wyróżnionych Konkursu jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 

8. Nagroda 

8.1. Konkurs przewiduje dwie równorzędne nagrody dla Laureatów oraz dwie równorzędne wyróżnienia dla Wyróżnionych. 

8.2. Nagrodą dla Laureatów jest wideorejestrator Xblitz Genesis 4k  

8.3. Nagrodą dla Wyróżnionych jest alkomat Bacscan F60 

(dalej jako: „Nagroda dla Wyróżnionych”). 

8.4. Nagrodę otrzymuje wyłącznie autor wybranego przez Komisję Zgłoszenia Konkursowego, czyli Uczestnik publikujący komentarz pod postem Konkursowym.  

8.5. Laureat czy Wyróżniony ma prawo zrzec się przyznanej nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 

8.6. Nagroda zostanie wysłana pocztą kurierską na adres wskazany w formularzu danych osobowych. 

8.7. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. 

8.8. Warunkiem wydania Nagrody jest pozytywna weryfikacja formularza danych osobowych oraz przekazanie majątkowych praw autorskich do pracy Konkursowej. 

8.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

8.10. Uczestnikowi przysługiwać może maksymalnie jedna Nagroda w całym Konkursie. 

8.11. Do Nagród głównych oraz Nagród dla Wyróżnionych zostanie dodana kwota stanowiąca 10% od łącznej wartości Nagrody na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Dodatkowa kwota pieniężna nie zostanie przekazana do wykorzystania Laureatowi, lecz posłuży Organizatorowi do uiszczenia należnego podatku. 

9. Dane osobowe 

9.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Imago Public Relations Sp. z.o.o. z siedzibą w Katowicach Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: imago@imagopr.pl lub kierując korespondencję na adres ul. Dworska 1, 40-584 Katowice . 

9.2 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu: 

1.1. organizacji i przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie oraz wydania nagród (podstawa prawna to prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

1.2. realizacji przez Organizatora praw przysługujących Organizatorowi z tytułu udzielonej przez Uczestnika Konkursu licencji zgodnie z Regulaminem Konkursu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

1.3. publikacji na prowadzonym profilu, na którym Konkurs jest organizowany informacji o Laureatach i Wyróżnionych – (podstawa prawna to zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

1.4. rozpatrywania reklamacji związanych z organizacją Konkursu i wyłanianiem Laureatów, Wyróżnionych oraz obrony przed roszczeniami względem Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

1.5. wypełnienia obowiązków prawnych (do celów podatkowych), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9.3 Udział w Konkursie oraz podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne, by Administrator mógł zorganizować Konkurs, dostarczyć nagrody oraz rozpatrywać ewentualne reklamacje i korzystać z praw wynikających z udzielonej licencji. Konsekwencją niepodania wszystkich lub niektórych danych osobowych może być brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości podjęcia określonych działań zgodnie z Regulaminem Konkursu, w zakresie w jakim ich realizacja bez podania danych nie jest możliwa. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych prowadzone jest na podstawie zgody (zgoda na publikację danych Laureata lub Wyróżnionego) wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie powoduje braku możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, która wyraziła zgodę może w dowolnym momencie ją wycofać kierując takie żądanie bezpośrednio na wskazane dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub Organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

9.4 W związku z udziałem w Konkursie zbierane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko Uczestnika, nazwa Uczestnika używana przez niego na portalu Facebook, ewentualny wizerunek Uczestnika widniejący na zdjęciu/zdjęciach zamieszczonych w zadaniu konkursowym oraz informacje zawarte w zamieszczonym planie podróży. Dane osobowe w postaci wizerunku osób innych niż Uczestnik konkursu widniejące w Zgłoszeniu, a tym samym przekazane przez Uczestnika Administratorowi będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, za który uznaje się organizację Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  Uczestnik konkursu wraz z spełnieniem obowiązków, o jakich mowa w punkcie 2.3 niniejszego Regulaminu powinien przekazać osobie, której wizerunek znajduje się na zdjęciu z zamieszczonym komentarzu pod postem Konkursowym o tym, że jej dane mogą być przetwarzane przez Imago Public Relations Sp. z.o.o.i wskazać jej informacje na temat przetwarzania jej danych osobowych zawarte (w punkt 9) w niniejszym Regulaminie albo miejsce, w którym Regulamin ten jest zamieszczony, aby mogła się z nimi zapoznać. Osobie tej przysługują prawa z zakresu danych osobowych, o jakich mowa w dalszej części Regulaminu. 

9.5 Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, które wspierają Administratora w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu. Do kategorii tych podmiotów można zaliczyć podmiot realizujący obsługę techniczną Konkursu, dostawcy aplikacji i systemów IT wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych, w tym odpowiedzialni za ich utrzymanie i bezpieczeństwo danych, inspektor ochrony danych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o jakich mowa  

w przepisach RODO, podmioty świadczące usługi prawne czy też podmioty doradcze, operator pocztowy lub firmy kurierskie świadczące usługi przesyłek kurierskich. W celu uzyskania więcej informacji na temat kategorii odbiorców lub ich listy prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych. Dane mogą być także udostępnione organom państwowym do prowadzonych przez te organy postępowań, na podstawie przepisów prawa.  

9.6 Dane będą przetwarzane do momentu wypełnienia poszczególnych celów, w ramach których  

w związku z prowadzeniem Konkursu dane osobowe będą przetwarzane, a zatem w przypadku, gdy podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes – dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy liczony od momentu zakończenia Konkursu, a w przypadku, gdy po tym czasie w dalszym ciągu będzie zachodziła potrzeba przechowywania danych do rozstrzygania ewentualnych roszczeń – do momentu prawomocnego zakończenia sprawy. W przypadku, gdy podstawą jest obowiązek prawny – dane będą przechowywane do momentu jego wypełnienia. W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – danę będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia Konkursu, chyba że uprzednio Uczestnik wycofa zgodę, wówczas do momentu jej wycofania. Dane zgromadzone w związku z przeniesieniem licencji – będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać Uczestniku z tytułu przeniesienia i realizacji przez Administratora praw i obowiązków z licencji, w przypadku przechowywania danych na potrzeby wypełnienia obowiązków prawnych (głównie podatkowych) – przez okres 5 lat licząc wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. 

9.7 W zależności od podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych i przesłanek, o jakich mowa w art. 7 oraz 15 – 22 RODO każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO; 

b) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 

c) do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO); 

d) do ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o jakich mowa w art. 18 RODO;  

e) przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 

f) do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w innych przypadkach, o jakich mowa w treści art. 21 RODO; 

g) wycofania w dowolnym momencie zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie (art. 7 RODO). 

W celu realizacji któregokolwiek z ww. praw prosimy o kierowanie stosownego żądania do Imago Public Relations Sp. z.o.o. lub wyznaczonego IOD. W razie wątpliwości związanych ze złożeniem żądania prosimy kontaktować się z IOD telefonicznie pod numerem telefonu 32 76 27512 lub drogą elektroniczną.  

h) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uważa, że Imago Public Relations Sp. z.o.o. przetwarza jej dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem. W Polsce, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9.8 Dane Uczestników Konkursu nie są przetwarzane w sposób, który opierałby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

9.9 Dane osobowe pozyskane przez Organizatora Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe związane ze Zgłoszeniem (w zakresie publikacji komentarza, informacji o Laureatach/Wyróżnionych) są przetwarzane zgodnie z zasadami platformy Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation 

10. Prawa autorskie 

10.1 Z chwilą przystąpienia do Konkursu, Uczestnik Konkursu  

udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b. wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;  

c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d. rozpowszechnianie w publikacjach oraz w materiałach promocyjnych; 

e. rozpowszechnianie w Internecie, a w szczególności na profilu Facebook: https://www.facebook.com/FundacjaTrzezwosc; 

f. rozpowszechnianie każdą dostępną techniką, a w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne ich udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

10.2  Po otrzymaniu nagrody, Uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora. 

10.3  Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku publikacją Zgłoszenia Konkursowego. 

11.  Zmiany regulaminu 

11.1  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu. 

11.2  Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w taki sam sposób, w jaki ogłoszona została informacja o rozpoczęciu Konkursu, czyli za pośrednictwem posta na profilu https://www.facebook.com/FundacjaTrzezwosc 

12. Reklamacje 

12.1 Reklamacje należy składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem listem poleconym na adres siedziby Organizatorem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia Konkursu. 

12.2 Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację do 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania. 

12.3 Wszelkie zastrzeżenia oraz sugestie związane z Konkursem należy zgłaszać poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook na profilu https://www.facebook.com/FundacjaTrzezwosc 

13. Postanowienia końcowe 

13.1 Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

13.2 Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

13.3 Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu. 

13.4 Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia mniejszej liczby osób lub w przypadku niskiej jakości merytorycznej Zgłoszeń odwołania Konkursu bez wyłonienia Laureatów i Wyróżnionych. 

13.5 W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego. 

13.6 Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

SJS Driving Academy

Aktualności, Bez kategorii

SJS Driving Academy – szkoła doskonalenia techniki jazdy która realizuje szkolenia dla kierowców indywidualnych i firmowych na terenie całego kraju włączyła się w naszą akcję i aktywnie wspiera jej działania podkreślając podczas szkoleń jak ważna jest trzeźwość za kierownicą. Dodatkowo firma SJS S.A. która prowadzi projekt SJS Driving Academy przekazała na rzecz fundacji vouchery na szkolenia doskonalenia techniki jazdy, które zostaną rozlosowane w konkursach jakie planujemy w tym roku.

PZM Katowice

Aktualności, Bez kategorii

Współpraca z PZM Katowice – Fundacja „Trzeźwość” została w 2019 Partnerem Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska.
W ramach współpracy z PZM Katowice, do Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska została wprowadzona roczna klasyfikacja Pucharu Fundacji Trzeźwość 🏆. Poza klasyfikacją, wszystkie samochody rajdowe są oznaczone logiem Prowadzę jestem trzeźwy 🔝. Dziękujemy i jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego projektu!